Städdag för medlemmar 16/6 kl 10

29 maj, 2024 | Nyheter

Fika finns!

Vi behöver även några frivilliga i städet.
Är du intresserad ta kontakt med Eva Backman eller maila info@lysekilkallbadhus.se