Kurortens historia

1847 grundades en
badinrättning i Lysekil

Det första varmbadhuset var en ombyggd däckshus eller ruff från ett fartyg. Två år senare uppfördes det första riktiga badhuset. Lysekil blev snabbt känt som Stockholms societetslivs speciella västkustbadort när badläkaren Carl Curman knöts till verksamheten.

Under 1860-talet byggdes nya varma och kalla badhus, en havsbadrestaurang och ett societetshus som senare utökades 1882. Vid sekelskiftet expanderade badområdet med strandhotellet och en populär gångbrygga kallad trampen. Trots ett annat badhus i Bansvik koncentrerades badortslivet i Lysekil till detta område och dess park.

Engelsmännen introducerade kallbadandets konst på 1600-talet med hälsofrämjande havsbad. I Sverige möttes detta initially med skepticism, men på 1800-talet propagerade läkaresällskapet för fördelarna med salta bad. Carl Curman, en framstående badläkare, spelade en avgörande roll i att göra Lysekil till Sveriges främsta badort genom sina insatser inom balneologi.

Byggandet av det stora varmbadhuset började 1864, och det var den första större byggnaden som uppfördes av det badbolag som Curman och hans kollegor bildade efter Molleéns död. Lysekils kallbadhus, från 1864 och en av Sveriges äldsta badanläggningar, brann tyvärr ner 1939. Det nuvarande badhuset, huvudsakligen från 1916, ritades av Karl Güettler. Ursprungligen för herrar, används det nu av både herrar och damer sedan dambadhuset revs på 1970-talet.

Under 1990-talet hotades rivning, men Vänföreningen ”Kallbadhusets vänner” bildades för att rädda och driva anläggningen.

Carl Curman

1846-1859

Konsul Mollén anlägger den första badinrättningen i Lysekil, vilket markerar början på stadens historia som en badort. Redan 1846 bildas sedan en badrättning. Carl Curman kommer in i bilden 1859 och blir badläkare i Lysekil.

1863-1880

1863 köper Carl Curman badanstalten av konsul Molléns släktingar får uppdraget att anordna en ny badhusanläggning. Bara ett år efter börjar bygget av det stora varmbadhuset vid havsbadsparken. där sedan Havsbadsrestaurangen  byggs 1869.

Runt 1872 Carl Curman blir badintendent i Lysekil och samma år så byggs också societetshuset Oscars. Han börjar studera på Karolinska institutet och 1880 tilldelas Carl titeln docent i balneologi och klimatlogi.

1916-1939

Det nuvarande badhuset är huvudsakligen från 1916 och ritat av Karl Güettler. 1939 brann damernas kallbadhus ner tillsammans med flera andra fastigheter inom samma verksamhet.

1970-nutid

Nuvarande Kallbadhuset var ursprungligen endast avsett för herrar, men sedan dambadhuset revs på 1970-talet används det av både herrar och damer. De har separata ingångar och ett plank skiljer avdelningarna.

I början av 1990-talet fördes en diskussion om att riva kallbadhuset. Kallbadsföreningen ”Kallbadhusets vänner” bildades då för att rädda anläggningen och den driver sedan dess badet.

Kallbadhuset en oas för kropp & sinne

Kallbadhuset är en oas där tid och rum försvinner. Tacksamt och ödmjukt kan vi bada i nutiden tack vare människors kallbadspassion i dåtiden.