Föreningen Kallbadhusets vänner

En varm förening
för kalla bad

Under början av 1990-talet förekom diskussioner om att riva Kallbadhuset. Lokala eldsjälar bildade under hösten 1994 då Kallbadhusets Vänner – en förening vars syfte är att bevara byggnaden åt eftervärlden och hålla liv i badtraditionen.

Föreningen engagerar sig i underhåll, reparationer och renoveringar samt verkar för att allmänheten ska ha inträdesfri tillgång till kallbadhuset under sommartid

Styrelsen sammanträder ca 6 ggr per år, du är välkommen med synpunkter och tankar kring föreningen.

Styrelsen

Ordförande Eva-Lott Swahnberg
Kassör Eva Lysell

Bastufrågor till Lars Gustafsson