huvud

Bli medlem i Kallbadhusets Vänner

Att bli medlem i Kallbadhusets Vänner står öppet för alla och kostar 150 kronor per år.

BastumedlemEnskild medlem årsavgift ink bastu 350 kr


Familj årsavgift ink bastu 600 kr

Som bastumedlem får du utnyttja bastun de tider bastun är igång.

Du sätter in summan på Bankgiro 684-8824 eller Swisch nr. 1230973974 och anger ditt namn och adress + samtliga familjemedlemmar om du löser familjemedlemskap.

När du betalt medlemsavgiften får du ett välkomstbrev med information och medlemskort. Julhälsning kommer varje år i december med ny inbetalningsavi för kommande året.

Önskar du donera en större summa än medlemsavgiften går det alldeles utmärkt.

Genom ett medlemskap och/eller frivillig donation hjälper du oss i vårt engagemang och arbete med att bevara vårt vackra Kallbadhus.

Att bada i Kallbadhuset kostar ingenting och du behöver inte vara medlem i Kallbadhusets Vänner; att alla ska kunna bada gratis är ju en av föreningens kärnfrågor.

Sommartid 10 juni-20 aug är Kallbadhuset öppet mellan 7 och 21. Under resten av året kan den som önskar bada erhålla en kod för att komma in i Kallbadhuset.

Kallbadhus
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion