2021-02-18

Upprop till alla medlemmar

Föreningen kommer att lägga om sitt administrativa system och behöver då ha en mejladress till samtliga medlemmar för att exempelvis i fortsättningen kunna sända information per mejl vid behov. Skriv aktuell mejladress till vår kassör,Eva Lysell : eva.lysell43@hotmail.com. Vi tackar ödmjukast i förväg!


LÄS MER »
2021-01-12

BASTUN RENOVERAS

Bastun håller vi fortsatt stängd och passar nu på att helrenovera den på insidan! Renoveringen är tidigast klar under februari månad, när vi sedan kan öppna bastun igen beror på pandemins utveckling och gällande restriktioner. Kallbadhuset är fortsatt tillgängligt för medlemmar som vinterbadar.Vi uppmanar alla badande att hålla avstånd, använda handsprit som finns i entre'n och beakta de restriktioner som finns.

LÄS MER »

Bada och Bevara

Kallbadhuset och dess bastu i Lysekil är en oas i direkt anslutning till Lysekils centrum. Det används dagligen - året runt - av Lysekilsbor och turister. Kallbadhuset är en viktig del av stadens och Sveriges badtradition som uppstod under artonhundratalets mitt. Idag ett av få existerande kallbadhus här på Västkusten som finns kvar i näst intill originaltappning från 1906 när det byggdes som ett Kallbadhus för herrar. Sedan dambadet revs på 1970-talet ryms nu både Herr-och Dambadet i Kallbadhuset - avdelningarna har separata ingångar efter huvudentrén och avdelas med ett högt plank. I ett av de två torn som finns på herrbadet finns sedan några år en bastu.

trebilderfram.png

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion