huvud

En varm förening för kalla bad

Under början av 1990-talet förekom diskussioner om att riva Kallbadhuset. Lokala eldsjälar bildade under hösten 1994 då Kallbadhusets Vänner - en förening vars syfte är att bevara byggnaden åt eftervärlden och hålla liv i badtraditionen. Föreningen engagerar sig i underhåll, reparationer och renoveringar samt verkar för att allmänheten ska ha inträdesfri tillgång till kallbadhuset under sommartid

Styrelsen sammanträder ca 6 ggr per år, du är välkommen med synpunkter och tankar kring föreningen.

Ordförande Ulla Lundwall
Kassör Eva Lysell

Bastufrågor Lars Gustafsson

Klicka här för att läsa stadgarna. PDF

Reviderade stadgar 2021 PDF

foreningen.jpg
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion