2019-04-23

Lördag 25 maj från kl 10.00 STÄDDAG på Kallbadhuset

Det städas på båda avdelningar samt görs viss renovering i bastun. Vi bjuder på fika - välkomna!

LÄS MER »

Bada och Bevara

Kallbadhuset och dess bastu i Lysekil är en oas i direkt anslutning till Lysekils centrum. Det används dagligen - året runt - av Lysekilsbor och turister. Kallbadhuset är en viktig del av stadens och Sveriges badtradition som uppstod under artonhundratalets mitt och fortfarande till viss del är vid liv.

trebilderfram.png

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion